MBA Program

Studia „Master of Business Administration” prowadzone są w INE PAN od 2008 roku. Naszą ofertę kierujemy do osób ambitnych, ciekawych, poszukujących inspiracji i niebojących się wyzwań, pragnących wyróżnić się i być krok przed konkurencją.

Program pierwszego semestru zbudowany jest według najlepszych, sprawdzonych wzorców i obejmuje główne bloki tematyczne składające się na trzon wiodących programów MBA na całym świecie, przy czym treść poszczególnych przedmiotów odzwierciedla aktualny stan wiedzy i jest przekazywana w sposób atrakcyjny dla odbiorców, z naciskiem na pracę w zespołach i interakcje między słuchaczami i prowadzącymi.

W drugim semestrze proponujemy przedmioty bardziej specjalistyczne, zaawansowane, prowadzone przez wybitnych ekspertów, pozwalające głębiej wniknąć w naturę zachodzących na rynkach i w organizacjach zmian, a także stawić czoła konkretnym problemom i wyzwaniom, przed jakimi stają współczesne organizacje w coraz bardziej konkurencyjnym i dynamiczniej zmieniającym się otoczeniu. Kładziemy nacisk na wyjaśnianie sił i mechanizmów stojących za obserwowanymi zjawiskami lub procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu, traktując takie podejście jako podstawę podejmowania decyzji w dzisiejszym dynamicznym świecie.

Główne cele programu to:

  • pogłębienie i poszerzenie wiedzy menedżerskiej,
  • nauczenie stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, marketingu, rachunkowości i finansów,
  • przygotowanie do analizy organizacji i otoczenia,
  • kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich w zakresie różnych form relacji z otoczeniem,
  • nauka rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowanie zmian.

Program studiów MBA zakłada realizację następujących przedmiotów:

I Semestr
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych*O/F Forma zaliczeniaLiczba godzinPunkty ECTS
1Corporate Financial AnalysiswykładFEgzamin8 + 954
2International Business CommunicationSeminariumOPraca zaliczeniowa8 + 703
3Methods of Project ManagementSeminariumOPraca zaliczeniowa8 + 1004
4Marketing StrategiesWyładOPraca zaliczeniowa8 + 1004
5Organizational BehaviorSeminariumOEgzamin8 + 1004
6Research and WritingWarsztatOTest / Praca zaliczeniowa8 + 703
7Globalization and CrisisWykładOPraca zaliczeniowa8 + 954
8Legal Issues in BusinessWykładOEgzamin8 + 954
9MBA seminarSeminarium / WarsztatFPraca zaliczeniowa8 + 452
10Guest speaker lecturesWykładF4

Łączna liczba godzin: 789 + 57 (fakultatywne)
Łączna liczba punktów ECTS: 30 + 2 (zajęcia fakultatywne)

* – „O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” przedmiot fakultatywny.

II Semestr
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych*O/F Forma zaliczeniaLiczba godzinPunkty ECTS
1Strategic ThinkingSeminariumOPrezentacja8 + 703
2Decision MakingWykładOPraca zaliczeniowa8 + 954
3International Business StrategiesSeminariumOPraca zaliczeniowa8 + 1004
4Human Resource ManagementKonwersatoriumOEgzamin8 + 1004
5Contemporary Approaches in Economic TheorySeminariumOEgzamin8 + 1004
6Leadership in BusinessWykładOPrezentacja8 + 703
7Monetary and Fiscal PolicyWarsztatOPraca zaliczeniowa8 + 954
8Company ValuationSeminariumOPraca zaliczeniowa8 + 954
9MBA seminarSeminarium/ WarsztatFPrezentacja8 + 452
10Guest speaker lecturesWykładF40
11MBA Project DefenseObronaOObrona pracy10

Łączna liczba godzin: 789 + 57 (fakultatywne)
Łączna liczba punktów ECTS: 30 + 2 (zajęcia fakultatywne)

* – „O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” przedmiot fakultatywny.

Przedstawiony program może ulec zmianie. Nie stanowi on oferty w rozumieniu prawa cywilnego.